Testen van automatische omschakelaars
Testen van automatische omschakelaars
Bron: https://youtu.be/WGSFBlB75DA

Na het installeren van een ATS is de volgende taak om het in goede conditie te houden, meestal door een goed onderhoudsschema te volgen. Automatische omschakelaar Het onderhoud bestaat uit een combinatie van regelmatig geplande tests, visuele inspecties en routinereiniging. In dit artikel geven we een overzicht van de stappen voor het onderhouden van je omschakelaar.

Onderhoud automatische omschakelaar

Het in goede staat houden van je automatische omschakelaar (ATS) is cruciaal voor een veilige en betrouwbare werking van je noodstroomsysteem. Een defecte ATS kan bij verwaarlozing een bron van problemen worden die een stroomstoring of zelfs een elektrische veiligheid risico.

Gelukkig maar, automatische omschakelaar Onderhoud is niet moeilijk of tijdrovend en als je een regelmatig schema volgt, kom je een heel eind in de richting van het voorkomen van problemen. Hieronder staan de onderhoudswerkzaamheden die elke gebruiker zou moeten uitvoeren.

Belangrijk: Denk eraan dat dit algemene richtlijnen zijn - raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant voor specifieke onderhoudstaken en -schema's voor uw model ATS.

Checklist onderhoud automatische omschakelaar

Een ATS-schakelaar kan op veel manieren beschadigd raken, maar meestal als gevolg van verwaarlozing door de gebruiker. Om vroegtijdig falen van een automatische omschakelaar te voorkomen, raden fabrikanten verschillende activiteiten aan. Deze zijn erop gericht om een goede stroomoverdracht te garanderen. Je verlengt ook de levensduur van de schakelaar. De activiteiten omvatten:

 • Gepland uitvoeren elektrische testen op de schakelaar
 • De schakelaar inspecteren op schade
 • De schakelaar reinigen

1. Testen van automatische omschakelaars

Om een betrouwbaar energiesysteem te garanderen, is het belangrijk om tests uit te voeren van de overdrachtschakelaar. De tests moeten minstens één keer per jaar worden uitgevoerd en vaker als de ATS zich in een stoffige of vuile omgeving bevindt.

De testvereisten voor automatische omschakelaars kunnen ook variëren afhankelijk van het activiteitsniveau. De ene schakelaar moet bijvoorbeeld jaarlijks worden getest en de andere driemaandelijks.

Sommige, zoals het handmatig bedienen van de schakelaar, moeten maandelijks worden uitgevoerd. Hier is een lijst met testprocedures voor de automatische omschakelaar:

 • De operationele voorwaarden van de fabrikant en andere specificaties van de omschakelaar worden gecontroleerd en bevestigd.
 • Een weerstandstest van pool tot contact uitvoeren.
 • Controleren of het ATS correct werkt door de belasting handmatig over te dragen van het elektriciteitsnet naar de generator en weer terug.
 • De werking van de automatische omschakelaar controleren op ongebruikelijke geluiden die op een probleem kunnen duiden.
 • Afhankelijk van de specifieke ATS-onderhoudsvereisten kan een isolatieweerstandstest kan ook worden gedaan.

2. Inspectie automatische omschakelaar

Naast de geplande tests is het ook verplicht om wekelijks een visuele inspectie van de ATS uit te voeren. Dit helpt je bij het identificeren van mogelijke problemen, zodat ze kunnen worden verholpen voordat ze een storing veroorzaken. Bekijk deze checklist voor de inspectie van automatische omschakelaars voor de vereiste onderhoudsactiviteiten.

 • Let op losse of beschadigde draden.
 • De contactors en relais controleren op tekenen van slijtage of schade.
 • Controleren of alle verbindingen goed vastzitten.
 • Zoek naar tekenen van oververhitting, zoals verkleurde isolatie op draden of verbrande plekken op onderdelen.
 • De schakelaar inspecteren op lekkage of tekenen van vocht
 • Controleer of er zich geen stof of vuil heeft opgehoopt op de onderdelen.
 • Zorgen voor LED-indicatoren en timingapparaten correct werken.

Daarnaast moet de persoon die de inspectie uitvoert controleren of de transfer goed verankerd en uitgelijnd is, en of hij goed geaard is met alle kabels intact.

3. Automatische omschakelaar schoonmaken

Een belangrijk onderdeel van het onderhoudsproces van een automatische omschakelaar is het regelmatig schoonmaken. Dit helpt problemen te voorkomen die worden veroorzaakt door stof- en vuilophoping, zoals slechte elektrische verbindingen of defecte onderdelen. Hieronder staan de stappen die gevolgd moeten worden.

 • Alle stroom naar de ATS moet worden uitgeschakeld, inclusief het elektriciteitsnet en de generator of zonnebatterij.
 • Vervolgens wordt een zachte borstel of een droge doek gebruikt om stof of vuil van de buitenkant van de schakelaar te verwijderen.
 • Daarna wordt een vacuümpomp gebruikt om stof of vuil uit de binnenkant van de schakelaar te zuigen.

Vermijd het gebruik van een blazer. Deze blaast stof in de schakelaar.

 • Tot slot wordt de automatische omschakelaar afgenomen met een schone doek om achtergebleven stof te verwijderen.

Als de inspecties en tests schade of overmatige slijtage aan het licht brengen, is het belangrijk om het onderdeel onmiddellijk te vervangen om toekomstige storingen te voorkomen. In sommige gevallen is alleen reparatie nodig.

Afhankelijk van het probleem kan het repareren van een automatische omschakelaar zo eenvoudig zijn als het vervangen van een zekering of contactor. Als de schade echter ernstiger is, kan het nodig zijn om de automatische omschakelaar volledig te vervangen.

Een omvormer voor zonne-energie inspecteren
Een omvormer voor zonne-energie inspecteren
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=F-NDvZQ5mF8

Tips voor onderhoud van automatische omschakelaars

Uw elektrische systeem is een belangrijke installatie, vooral in een zakelijke omgeving. Je wilt dat het altijd betrouwbaar werkt. Hier volgen enkele aanvullende tips om uw automatische omschakelaar in topconditie te houden:

1. Zorg ervoor dat het onderhoudsprogramma van uw omschakelaar wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. Elektrische systemen kunnen gevaarlijk zijn als ze verkeerd worden onderhouden.

2. Als het ATS wordt gebruikt in een corrosieve omgevingzoals een zoutwaterkust, is regelmatige reiniging en inspectie nog belangrijker.

3. Zorg ervoor dat de ATS in een goed geventileerde ruimte wordt geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen.

4. Houd het gebied rond de ATS schoon en vrij van vuil om schade door ongelukken te voorkomen.

5. Smeer bewegende onderdelen van de automatische omschakelaar. Gebruik een smeermiddel van hoge kwaliteit.

6. Houd altijd een administratie bij van alle tests en onderhoudstaken die zijn uitgevoerd op de ATS. Deze gegevens kunnen nuttig zijn als er in de toekomst problemen optreden met de schakelaar.

Deze activiteiten zijn bedoeld om te voorkomen dat de schakelaar uitvalt door verwaarlozing. Uitval van een automatische omschakelaar kan ongemakken, apparatuurstoringen en andere problemen veroorzaken - soms zelfs gevaar.

Conclusie

Goed onderhoud van een automatische omschakelaar is essentieel voor de goede werking van uw schakelaar. Door de stappen in deze handleiding te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw ATS-schakelaar jarenlang betrouwbaar blijft werken. Vergeet niet om alle tests en onderhoudstaken die worden uitgevoerd op de schakelaar bij te houden, omdat deze nuttig kunnen zijn als er zich in de toekomst problemen voordoen.

IGOYE catalogus automatische transformatieschakelaars
nl_NLNederlands