Instellingen aardlekschakelaarbeveiliging
Instellingen aardlekschakelaarbeveiliging
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=yHht14ukGbA

MCCB Instellingen regelen de uitschakelparameters en bepalen hoe de vermogenschakelaar werkt om een elektrisch circuit of een elektrisch apparaat te beveiligen. Deze instellingen zijn belangrijk voor de veilige werking van een elektrisch systeem en moeten correct worden ingesteld. Deze uitleg helpt je om de basisprincipes van de uitschakelinstellingen van MCCB's te begrijpen.

Instellingen MCCB

MCCB-instellingen verwijzen naar de configuraties waarmee u de beveiliging van een circuit kunt aanpassen. Deze kunnen worden aangepast om bepaalde types en niveaus van elektrische overbelastingen en andere problemen die elektrische risico's met zich meebrengen, zoals rest- of aardlekstromen.

Omdat de thermische magneetinstellingen van de MCCB instelbaar zijn, is het belangrijk om te begrijpen wat elke instelling doet en hoe ze moeten worden aangepast, afhankelijk van het type toepassing.

Op die manier zorgt u er niet alleen voor dat uw elektrische systeem en apparatuur voldoende beschermd zijn, maar ook dat de aardlekschakelaar niet overbelast wordt. Hieronder staan enkele veelvoorkomende stroominstellingen van aardlekschakelaars die u moet kennen.

Instellingen MCCB
Instellingen MCCB
Bron: https://www.theforumsa.co.za

MCCB-instellingen uitgelegd

De instellingen van aardlekschakelaars zijn over het algemeen onderverdeeld in drie verschillende categorieën: instelling overbelasting, instelling overstroom en instelling aard- of aardlekbeveiliging. Hier volgt een korte uitleg van elke instelling, inclusief de parameters die u kunt aanpassen.

Instelling overbelasting aardlekschakelaar

Dit instelbereik van de vermogensautomaat past de maximaal toegelaten stroom aan die door de automaat mag lopen zonder dat deze uitschakelt. Dat betekent dat het instellen van parameters op basis van de stroom/belasting vereisten van je systeem. Bij het instellen van de MCCB-overbelasting zijn over het algemeen de volgende variabelen van belang.

Lange pick-up stroominstelling

Deze uitschakelinstelling van de MCCB wordt aangeduid met Ir. Deze bepaalt de continue stroomsterkte van de vermogenschakelaar en is instelbaar in tijdvertraging. Dat betekent dat de vermogensautomaat uitschakelt als de stroom het gespecificeerde stroomniveau overschrijdt, maar na de ingestelde vertragingstijd, waardoor hogere opstartstromen mogelijk zijn.

Normaal gezien voorkomt deze instelling van de uitschakeltijd van de MCCB dat de vermogenschakelaar uitschakelt als de stroom lager is dan 105% de Ir-stroom. Dit helpt om hinderlijk uitschakelen te voorkomen, wat gebeurt als een vermogenschakelaar onverwacht uitschakelt als gevolg van kortstondige hoge stromen.

Instelling lange tijdvertraging

Gewoonlijk uitgedrukt als tr, specificeert deze instelling de tijdvertraging voordat de MCCB uitschakelt als hij een overbelasting detecteert. Het instelbereik van de MCCB voor deze parameter varieert van 2,2 seconden tot 27 seconden en tot zes keer de nominale stroom van de vermogenschakelaar.

In wezen heeft de instelling van de tijdvertraging een omgekeerde relatie met de stroomsterkte van de vermogenschakelaar. Als de stroom toeneemt, neemt de uitschakeltijd van de vermogensautomaat af. Deze instelling dient om tijdelijke stroomstijgingen toe te laten, zoals die als gevolg van inschakelstromen van de motorom te passeren zonder de stroomonderbreker te activeren.

Instelling overstroom

De overstroominstelling voor MCCB's en beveiliging verwijst naar de magnetische uitschakelinstelling van de vermogenschakelaar. Dit is de beveiliging van de vermogenschakelaar tegen kortsluiting. In tegenstelling tot de bovenstaande MCCB-instellingen voor overbelasting, zorgt de overstroominstelling voor een ogenblikkelijke uitschakeling en kan in 3 verschillende instellingen worden onderverdeeld.

Korte afhaaltijd

Dit is in wezen een instelling die het selectief kantelen van de aardlekschakelaar mogelijk maakt. Hierdoor kunnen stroomafwaartse fouten worden verholpen zonder dat het stroomopwaartse circuit en de apparatuur worden beïnvloed.

Over het algemeen wordt dit ingesteld op 1,5-10 keer de Ir-instelstroom van de MCCB of de instelling voor de stroomsterkte van de trip-eenheid. U kunt bijvoorbeeld een 600A vermogensautomaat instellen op een uitschakelstroom tussen 1200 en 6000 ampère.

Korte vertraging

De instelling voor korte tijd bepaalt de tijd die toegestaan is voor een kortstondige uitschakeling van de vermogensautomaat. Als zodanig wordt deze stroominstelling van de vermogensautomaat gewoonlijk gebruikt naast de instelling voor kortstondige inschakeling zoals hierboven uitgelegd.

Normaal gesproken zijn er twee verschillende modi beschikbaar, de vaste tijdmodus en de I2t-modus. Met de vaste tijdmodus kan een bepaalde tijdvertraging worden ingesteld, meestal tussen 0,05 - 0,5 seconden, waarbij de uitschakeltijd constant blijft ongeacht het stroomniveau dat de uitschakeling veroorzaakt.

De I2t-modus gebruikt verschillende tijdsinstellingen, afhankelijk van de stroomniveaus die ze veroorzaken, en kan worden ingesteld om tussen 0,18 en 0,45 seconden af te schakelen. Dit zorgt voor een efficiënter gebruik van de vermogenschakelaar, omdat hogere stromen sneller kunnen worden geactiveerd, terwijl er nog steeds bescherming wordt geboden tegen lagere stroomniveaus.

Instelling momentane stroom

Deze instelling van de MCCB-beveiliging wordt uitgedrukt in termen van Ii en vertegenwoordigt de beveiliging van de vermogenschakelaar tegen zeer hoge kortsluitstromen. Vanwege de hogere stroomniveaus schakelt deze instelling de vermogenschakelaar bijna onmiddellijk in, zonder enige opzettelijke vertraging.

Over het algemeen is deze instelling zo geprogrammeerd dat de vermogenschakelaar uitschakelt bij 2 tot 40 keer de nominale continue stroom. Dat betekent dat een vermogenschakelaar met een nominale stroomsterkte van 100 A kan uitschakelen bij een stroomsterkte van 200 tot 4000 A.

De instelbare instelling van de ogenblikkelijke MCCB moet zorgvuldig worden ingesteld volgens de toepassing, omdat deze de vermogenschakelaar sneller uitschakelt dan andere instellingen en frequente storingen kan veroorzaken. valse reizen als deze niet correct is ingesteld.

Merk op dat deze instelling niet afzonderlijk kan worden gebruikt, omdat deze altijd moet worden gecombineerd met de instellingen voor korte tijd en lange tijd.

Instellingen MCCB voor overbelasting
MCCB-instellingen voor overbelasting, overstroom en aardlek
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=xlt2tUh0_bA

Instelling aardlekbeveiliging

De instellingen van aardlekschakelaars bevatten vaak ook een aardlekbeveiliging voor het circuit. Dit helpt om het circuit te beschermen tegen een aardlekDit gebeurt wanneer elektriciteit een onbedoeld pad volgt en wordt omgeleid naar de aarde of een ander geaard oppervlak.

Deze MCCB-beveiligingsinstellingen zijn meestal instelbaar, afhankelijk van het type toepassing. In wezen kan de nominale stroom van de automaat worden aangepast tussen 20-70%. De meest voorkomende instellingen voor aardlekbeveiliging zijn de volgende:

  • Instelling aardingsbeveiligingstijdvertraging
  • Instelling om de stroom door de fase en aarde te controleren
  • Instelling om aan te passen hoe gevoelig de vermogenschakelaar is voor aardfouten
  • Instelling om de tijd aan te passen voordat de vermogenschakelaar uitschakelt nadat een aardlek is gedetecteerd.

Aardlekschakelaars werken samen om uw circuit of apparatuur te beschermen en stellen u in staat om het exacte beschermingsniveau te bepalen dat nodig is voor elke specifieke situatie.

In het algemeen is het afstellen van de juiste instellingen van de MCCB essentieel voor een goede circuitbeveiliging. Het zorgt ervoor dat uw elektrische systeem optimaal veilig is en blijft presteren.

Conclusie

Verschillende MCCB-instellingen bepalen de manier waarop de vermogensautomaat reageert op verschillende omstandigheden. De instellingen voor lange aanloopstroom, lange tijdvertraging, overstroom en aardlek helpen allemaal om het systeem te beschermen tegen overbelasting, kortsluiting en aardingsproblemen. Door ze correct in te stellen, zorgt u ervoor dat uw elektrische systeem veilig werkt.

IGOYE catalogus van stroomonderbrekers met gevormde behuizing
catalogus omvormers
nl_NLNederlands