SPD installatie op zonne-energie
SPD installatie op zonne-energie
Bron: https://youtu.be/f4iYfrLfzsA

Net zoals SPD's voor zonne-energie de juiste nominale waarde moeten hebben, moeten ze ook op de juiste manier worden geïnstalleerd. De juiste installatie van SPD's op zonne-energie zorgt ervoor dat het apparaat het beschermingsniveau biedt waarvoor het is ontworpen, en dat dit zo blijft gedurende de levensduur van het product. De instructies en tips in deze handleiding helpen je te begrijpen wat er nodig is om een SPD op zonne-energie correct te installeren. overspanningsbeveiliging.

Overspanningsbeveiliging voor zonne-energie

De overspanningsbeveiliging, SPD, is de eerste verdedigingslinie tegen beschadiging door overspanning. spanningspieken. Solar SPD's zijn ontworpen om een hoge mate van bescherming te bieden tegen de schadelijke effecten van blikseminslag en stroompieken.

Een SPD in zonnesysteemcircuits wordt geïnstalleerd aan de DC-zijde van het systeem, tussen het zonnepaneel en de omvormer, en aan de AC-zijde van het systeem, na de omvormer. Er kunnen ook extra SPD's worden geïnstalleerd in de buurt van gevoelige belastingen.

De locatie van het overspanningsbeveiligingsapparaat hangt af van het type product dat wordt beschermd en het vereiste beschermingsniveau. Over het algemeen moeten de verschillende apparatuur en circuits op één aangesloten worden. Hieronder staan de algemene richtlijnen voor het installeren van SPD's:

Aansluitschema overspanningsbeveiliging
Aansluitschema overspanningsbeveiliging
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=vG0ifUmgvNI

Installatiegids voor zonne-EPD's

Om ervoor te zorgen dat je SPD correct wordt geïnstalleerd en de bescherming biedt waarvoor hij is ontworpen, is het cruciaal dat je de instructies van de fabrikant volgt. Dit gezegd hebbende, is hier de installatiehandleiding voor zonne-EPD's om je een overzicht te geven van wat er nodig is.

Het proces om overspanningsbeveiligingen in zonne-energiesystemen te installeren bestaat uit twee basisstappen:

  • De juiste locatie voor het EPD selecteren en het EPD op de geselecteerde locatie installeren
  • De SPD aansluiten op het elektrische systeem

1. EPD-locatie

De eerste stap bij het installeren van een SPD op zonne-energie is het kiezen van de juiste locatie voor het apparaat. Er zijn drie hoofdklassen SPD's voor zonne-energie, gebaseerd op de gespecificeerde locatie of het installatiepunt: de hoofdSPD, de SPC van het circuit en de SPD van de belasting.

Hoofdschakelaar

De hoofdoverspanningsbeveiliging is ontworpen om geïnstalleerd te worden bij de ingang van het elektriciteitsnet, tussen de voedingsbron of zonne-energie-installatie en de omvormer. Hoofdspanningsbeveiligingen bieden overspanningsbeveiliging voor het hele elektrische systeem, inclusief alle aftakcircuits.

In een zonne-energiesysteem wordt dit type SPD dicht bij de panelen gemonteerd. De SPD voor zonnepanelen beschermt tegen directe blikseminslag en moet de juiste waarde hebben voor de hogere spanningen die de inslag kan veroorzaken.

Circuit overspanningsbeveiliging

De overspanningsbeveiliging is een type 2 SPD en biedt meestal secundaire bescherming. Deze beveiliging is ontworpen om geïnstalleerd te worden bij de hoofdbedieningspaneeltussen de hoofd-PSPD en de aftakstroomonderbrekers.

Circuit SPD's bieden overspanningsbeveiliging voor specifieke circuits, zoals circuits die computers en andere gevoelige elektronische apparatuur van stroom voorzien.

Overspanningsbeveiliging

De overspanningsbeveiliging is een type 3 SPD en biedt tertiaire bescherming. Hij wordt normaal gesproken geïnstalleerd op het gebruikspunt, tussen de aftakstroomonderbreker en de elektronische apparatuur. Overspanningsbeveiligingen voor belastingen bieden overspanningsbeveiliging voor elektronische apparatuur en toestellen.

2. EPD-aansluiting

De installatierichtlijnen voor zonne-energie SPD's raden ook aan om de SPD op de juiste manier aan te sluiten op het elektrische systeem. De SPD moet worden aangesloten op de fasegeleider (heet), de nulgeleider en de aardgeleider.

De aansluiting van de overspanningsbeveiliging voor zonne-energie moet altijd verbonden zijn met de aarde, omdat overspanningsbeveiligingen meestal werken door het leveren van een lage impedantie pad naar aarde voor de piekstroom.

Zodra het EPD goed geïnstalleerd en aangesloten is, is de laatste stap het testen van het apparaat om er zeker van te zijn dat het goed werkt. SPD-fabrikanten geven naast hun installatie-instructies ook instructies om hun producten goed te testen.

Installatieschema SPD op zonne-energie
Installatieschema SPD op zonne-energie
Bron: https://powerforum.co.za

Tips voor installatie van SPD's op zonne-energie

Voor een succesvolle installatie van SPD's op zonne-energie moeten verschillende regels worden gevolgd. Deze helpen problemen te voorkomen en garanderen de juiste werking van het apparaat bij het afvoeren van piekspanningen. De regels hebben onder andere betrekking op de SPD-voorschriften van je land, de richtlijnen van de fabrikant en de juiste elektrische veiligheidspraktijken.

1. Controleer of de geselecteerde SPD de juiste nominale waarde heeft voor de toepassing. De spanningswaarde van de SPD moet groter zijn dan de maximaal verwachte spanning van het systeem. Ook de stroomwaarde mag niet lager zijn dan de maximale piekstroom die het systeem kan ondervinden.

2. De SPD moet zo dicht mogelijk bij het ingangspunt van het elektrische systeem worden geïnstalleerd. Dit minimaliseert de lengte van de geleider tussen de SPD en elektronische apparatuur en voorkomt ongewenste oscillatiespanningen.

3. De locatie van de SPD moet voldoende ruimte bieden voor een goede installatie en toekomstig onderhoud van het apparaat. De locatie moet ook toegankelijk zijn voor testdoeleinden.

4. Installeer de SPD niet op een plaats waar deze gemakkelijk beschadigd kan raken door stoten of blootstelling aan agressieve chemicaliën of stoffen. corrosieve dampen.

5. De gekozen locatie moet een geschikt aardgeleidersysteem hebben. De aardgeleider moet de juiste afmetingen hebben en worden aangesloten op de aardingsrail of het elektrodesysteem.

6. Alle geleiders moeten de juiste afmetingen hebben en geïnstalleerd worden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de voorschriften voor overspanningsbeveiligingen.

7. De afstand tussen de verschillende overspanningsbeveiligingen moet zo kort mogelijk zijn. Hoewel dit niet altijd eenvoudig te implementeren is, moeten installateurs ervoor zorgen dat er niet meer dan 3 meter van de geleider tussen de SPD's zit.

8. De zonnepanelen moeten goed worden geaard volgens de instructies van de fabrikant. Dit is essentieel voor een goede werking van de SPD.

9. Nadat de installatie van de SPD is voltooid, moet alle bedrading van het systeem worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de vereisten van de regionale wetgeving. Elektrische code.

Levensduur Surge Protector

Je overspanningsbeveiliging voor zonne-energie heeft een beperkte levensduur. Het aantal stroompieken dat de overspanningsbeveiliging kan verwerken voordat deze moet worden vervangen, hangt af van het type overspanningsbeveiliging, de spanning en stroomsterkte, en de omvang en stroomsterkte van de overspanningsbeveiliging. golfvorm van de pieken.

Over het algemeen hebben de meeste SPD's echter een levensduur van een paar jaar. Na deze tijd moet het apparaat worden vervangen om voldoende bescherming te blijven bieden tegen spanningspieken.

De meeste SPD's voor zonne-energie hebben tegenwoordig een mechanisme om de verbinding met het systeem te verbreken als ze het einde van hun levensduur hebben bereikt. Dit is vaak in de vorm van een visuele indicator, zoals een gekleurde strip: groen voor een goed werkende beveiliging en rood voor een beveiliging die vervangen moet worden.

Als de overspanningsbeveiliging het einde van zijn levensduur heeft bereikt, is het belangrijk om hem zo snel mogelijk te vervangen door een nieuwe. Als je dit niet doet, kan er schade ontstaan aan elektronische apparatuur als er een piekspanning optreedt.

Conclusie

Overspanningsbeveiligingen voor zonne-energie zijn een essentieel onderdeel van elk zonne-energiesysteem. Ze bieden bescherming tegen piekspanningen die gevoelige elektronische apparatuur kunnen beschadigen. Solar SPD's zijn verkrijgbaar in verschillende types. Het is daarom belangrijk om de juiste SPD voor de toepassing te kiezen en de installatie-instructies van de fabrikant zorgvuldig op te volgen. Met de juiste installatie kunnen SPD's op zonne-energie systeembeveiliging bieden die andere apparaten alleen niet kunnen bieden.

IGOYE catalogus overspanningsbeveiligingen
catalogus omvormers
nl_NLNederlands